Beskrivelse og formål


Aalborg Idrætscollege er et kommunalt forankret tilbud via Elitesport Aalborg, som er en selvejende kommunal institution.
Botilbuddet er for talenter og eliteidrætsudøvere, som er blevet positivt indstillet af deres respektive klubber og efter godkendelse af Elitesport Aalborg. Aalborg Idrætscollege er bygget op af involverede interessenter, der alle arbejder og bidrager med det, de hver især er gode til.

Aalborg Idrætscolleges vision er at etablere og drive en langsigtet og ansvarlig collegemodel, hvor talenter og eliteidrætsudøvere får muligheden for at bo med andre ligesindede i et integreret miljø med en fysisk placering tæt på Gigantium og med kort afstand til flere uddannelsesinstitutioner. Der er pædagogisk tilsyn og et socialt sikkerhedsnet omkring det enkelte talent/den enkelte eliteidrætsudøver. Sikkerhedsnettet består foruden det sociale også af et tæt samarbejde mellem mange forskellige aktører omkring udøveren - herunder familie, uddannelsesinstitutionen, klubber, specialforbund mfl.

Aalborg Idrætscollege har en fuldtidsansat Talentkoordinator, der dagligt er tilstede på College. Talentkoordinatoren agerer kontaktperson for udøverne i forhold til hjælp/sparring. Ud over Talentkoordinatoren er der nattevagtsordning. Det vil sige, at der hver nat er en ansvarlig voksen person tilstede, hvis der skulle opstå nogen form for problemer eller andet.