Ungdomsuddannelser


Elitesport Aalborg har aftaler med alle ungdomsuddannelsesretninger i Aalborg med samarbejdsaftaler med:

  • Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Tech College 
  • HHX Handelsgymnasiet Turøgade 
  • STX Aalborghus Gymnasium & HF
  • HTX Aalborg Tekniske Gymnasium

Så om man som udøver ønsker at gå på det almene gymnasium, handelsgymnasiet, det tekniske gymnasium eller tage en erhvervsuddannelse ved siden af din sport, så kan Elitesport Aalborg hjælpe dig. 

Du kan læse mere om vores forskellige samarbejdsaftaler her på siden.


En god fysik er fundamentet


Idrætsskoletiltaget med almen fysisk træning giver en fantastisk
mulighed for at opbygge en fysisk platform hos eleverne. En god
fysik og koordinationsevne er fundamentet i alle idrætsgrene. I
idrætsklasserne har eleverne en unik chance for at lære af hinandens
idrætskulturer samtidig med, at de via træningen får en god
uddannelse i at arbejde selvstændigt med deres potentiale.

-
Søren Dalum, morgentræner for den fysiske træning
Handelsgymnasiet, Turøgade
Klik herunder for at læse mere om Handelsgymnasiet i Turøgade, der er Team Danmark-uddannelsespartner, og deres elitesportslinje.


Aalborg Tekniske Gymnasium
Klik herunder for at læse mere om Aalborg Tekniske Gymnasium og muligheden for at kombinere uddannelse og eliteidræt.TECHCOLLEGE
Klik herunder for at læse mere om TECHCOLLEGE, der er Team Danmark-uddannelsespartner, og muligheden for at kombinere uddannelse og eliteidræt.


Aalborghus Gymnasium & HF
Klik herunder for at læse mere om Aalborghus, der er Team Danmark-uddanelsespartner.


Fælles fysisk morgentræning
Som udøver på én af ovenstående uddannelsesinstitutioner og uddannelsesretninger kan man, efter godkendelse fra Elitesort Aalborg, som udøver deltage på to fysiske morgentræninger om ugen kl.8.00-9.30.

Baggrunden for den fælles fysiske morgentræning er at fastholde et morgentræningstilbud for udøvere i forlængelse af idrætsklasserne på Sønderbroskolen. Med den fælles fysiske morgentræning sikrer vi en fysisk morgentræning med høj kvalitet for talenter på tværs af idrætsgrene. Træningen er med til at understøtte det enkelte talents udvikling i klubregi, da træningstilbuddet er koordineret med klubben.

Den fælles fysiske morgentræning forestås af fire trænere.

Rammer:

  • som udøver skal man være på højeste niveau i sin idrætsgren, f.eks. på ligahold i holdidrætsgrene og indgå på øverste talentniveau i sin idrætsgren, også i individuelle idrætsgrene.

  • det er en af Elitesport Aalborgs godkendte talentklubber eller talentudviklingsmiljøer, der dokumenterer den enkelte udøvers idrætslige niveau.

  • som udøver skal man være tilknyttet en klub/forening i Aalborg Kommune.

  • som udøver skal men deltage fast i morgentræningen hver tirsdag og torsdag morgen.

  • som udøver skal man træne kontinuerligt og seriøst på hver morgentræning.

Morgentræning afvikles i Gigantium.

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
3