Samarbejdspartnere


Samarbejde er alfa og omega i alle Elitesport Aalborgs projekter. 

Efter devisen 'Sammen er vi stærke' hjælper både små og store forbund, klubber og institutioner hinanden med at føre gode ideer ud i livet til glæde for kommunens eliteidrætsudøvere. Elitesport Aalborg har p.t. en lang række samarbejdspartnere, som fordeler sig på forskellige niveauer og idrætsgrene.

Læs i det følgende om vore partnere.


Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA)
SIFA er en paraplyorganisation for de aalborgensiske idrætsforeninger.
Vi arbejder for at fremme udviklingen af medlemsforeningernes idrætsfaciliteter og for at forbedre vilkårene for idrætten i Aalborg Kommune. Som paraplyorganisation for 210 idrætsforeninger med godt 60.000 medlemmer fungerer SIFA som et vægtigt talerør for Aalborg Kommunes idræt. SIFA har kompetente rådgivere inden for sportens verden og personale/bestyrelse er eller har været dybt engageret i lokale idrætsforeninger - enten som aktive eller som formænd/bestyrelsesmedlemmer.

Desuden haves et solidt netværk/samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder, institutioner, politikere og andre sportslige organisationer.
SIFA er bl.a. repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget, der står for tildeling af tilskud til foreningerne i Aalborg og har også herigennem indflydelse på kommunens idrætspolitik.

SIFA deltager - som regel gennem formanden for bestyrelsen - i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne.
SIFA er desuden repræsenteret i bestyrelsen for Elitesport Aalborg.
Danmarks Idrætsforbund
DIF er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år, og over årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så DIF-familien i dag består af 61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer.


Team Danmark

Team Danmark varetager den overordnede planlægning af eliteidrætten i Danmark.
På det efterfølgende link kan du finde oplysninger om Team Danmark, hvordan institutionen er organiseret, samt hvilke opgaver Team Danmark skal løse i henhold til 'Lov om eliteidræt'.
Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
3