Bliv en del af Elitesport Aalborg


Aalborg ønsker at være en by med optimale vækstbetingelser for talentudviklingen, der i et samarbejde med relevante interessenter - klubber, specialforbund, Team Danmark og uddannelsesinstitutioner, kan skabe rammerne for udviklingen af gode talentudviklingsmiljøer.

Aalborg har og arbejder kontinuerligt på at skabe gode fysiske rammer for talentudviklingen. Ud over de mange idrætshaller, boldbaner mv. er Nordjyske Arena med stadionhallerne tillige med Gigantium med Isarena, skøjtehal, svømmehal og en ny atletikhal fra foråret 2014 de naturlige omdrejningspunkter for den daglige træning og konkurrenceaktiviteter.

Aalborg søger at skabe rammerne for, at talenter kan kombinere uddannelse og eliteidræt fra folkeskole, over ungdomsuddannelser til videregående.

Der er således i 2008/2009 etableret idrætsklasser på Sønderbroskolen på folkeskoleniveau, Aalborghus Gymnasium har eliteidrætsklasser og er i 2012 blevet licenseret som "Team Danmark - Uddannelsespartner". På de videregående uddannelser varetager "Nordjysk Elitesport" opgaven med at understøtte eliteidrætsudøvere i bestræbelsen på at kombinere eliteidræt og uddannelse.