Elitesport Aalborg

1999
Aalborg Kommune og Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA) igangsætter en proces med involvering af en lang række interessenter på formelt og organiseret at arbejde med eliteidrætten i Aalborg Kommune.
2001
Aalborg Kommune etablerer den selvejende institution "Elitesport Aalborg" med primær fokus på at bidrage til markedsføring af Aalborg med udgangspunkt i eliteidrætten.

Aalborg Kommune indgår den første formelle rammeaftale med Team Danmark.
2001 - 2005
Elitesport Aalborg fungerer som en fond med bevillinger til bl.a. eliteklubbers deltagelse i europa cup. Elitesport Aalborgs opgaver er placeret hos idrætskonsulent i Aalborg Kommune.
2005
Aalborg Kommune og Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA) allokerer ressourcer til ansættelse af fuldtidsansat Elitekoordinator til forankring og udvikling af Elitesport Aalborgs arbejde.
2007
Aalborg Kommune indgår ny samarbejdsaftale med Team Danmark (2007 - 2011) med primært fokus på etablering af en idrætsskole og via samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner at sikre muligheder for at kombinere idræt og uddannelse.
2008
Idrætsklasser med morgentræning startes op på Sønderbroskolen på Elitesport Aalborgs initiativ i samarbejde med Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. Der etableres en 1-sporet model med en idrætsklasse på 7., 8. og 9. klassetrin.

Elitesport Aalborg er initiativtager til formelt samarbejde med Aalborg Universitet og University College Nordjylland med fokus på at skabe fleksible muligheder for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser og "Nordjysk Elitesport" etableres.
2009
Model med Idrætsklasser på Sønderbroskolen udvides til en 2-sporet model med herefter 2 idrætsklasser på hver årgang og dermed 6 idrætsklasser i alt. Dette sker med særskilt støtte til morgentræningsdel fra Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA).

Elitesport Aalborgs vedtægter revideres med fremadrettet fokus på styrkelse af den lokale talentudvikling og talentudviklingsmiljøer samt koordinering af en fælles bestræbelse på udvikling af talentudviklingen og eliteidrætten i Aalborg Kommune.
2011
Aalborg Kommune indgår ny samarbejdsaftale med Team Danmark (2011-2014) med fokus på idrætsskole og samarbejde med ungdomsuddannelser med øgede muligheder for morgentræning.
2012
Elitesport Aalborg indgår i det nationale forskningsprojekt "Plads til talenter i den danske folkeskole" med Sønderbroskolen som en ud af fire fokusskoler.
2013
Aalborg IdrætsCollege etableres i samarbejde med Himmerland Boligforening i Idrætsbyen.
2014
Resultaterne fra den første rapport "Plads til Idrætstalenter i den danske folkeskole" udarbejdet af forskerne på Aarhus Universitet - Jens Christian Nielsen og Jesper Stilling Olesen offentliggøres på Sønderbroskolen.

Fuldtidsansat Collegekoordinator tilknyttes Aalborg IdrætsCollege

Elitesport Aalborg etablerer en fysisk træning for udøvere på ungdomsuddannelserne på tværs af idrætsgrene og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Aalborg Kommune indgår ny samarbejdsaftale med Team Danmark (2015-2018) med bl.a. fokus på samarbejdet mellem forbund, klubber og kommune samt mulige partnerskaber mellem klubber og idrætsskole om aldersrelateret træning og kombinationsansættelser.
2015
I samarbejder med AaB Ishockey etableres 2-årigt pilotprojekt - Ishockeyskole.
2016
I samarbejde med TV2-Nord, Aalborg Events og med Elitesport Aalborg som initiativtager udvikles og afvikles "OL-Event" under hele OL i Rio de Janeiro med daglige liveudsendelser fra Aalborgs centrum på storskærm, fortælling om nordjyske udøveres vej fra børneidræt over talentudvikling til OL-deltagelse, besøg af tidligere nordjyske OL-deltagere mv.

TV2-Nord producerer 6 liveudsendelser med 4 timers lokal og regional vinkel med mere end 20 nordjyske og aalborgensiske foreninger på besøg med aktiviteter i centrum af Aalborg.