Afgørelsens timeBedst mens vi fra Elitesport Aalborg var i gang med de idrætslige vurderinger for de ca. 100 ansøgere til Sønderbroskolens idrætsklasser for skoleår 2020-2021 blev Danmark som bekendt ramt af Covid-19 nedlukningen af landet. Sammen med det meste andet i samfundet blev også de idrætslige vurderinger sat i bero.

Det var derfor med stor glæde, da der igen blev åbnet op for muligheden for igen at være aktive udendørs efter 2½ måned stilstand. Derfor kunne vi kun få samlet de sidste atleter i starten af uge 21, hvor vi i 4 grupper kommen gennem vurderingen af alle fodbolddrengene og målmændene.

Med alle de idrætslige vurderinger i hus gik det store arbejde med, at gennemgået samtlige dataskemaer, gennemlæse de vedlagte idrætslige udtalelser fra trænere mv. i en lang række idrætsgrene og finde frem til de atleter der indlemmes i en af idrætsklasserne på henholdsvis 7, 8 eller 9.årgang.

Samtidig vil vi gerne gøre opmærksom på, at der vil være mulighed igen for at fremsende dataskema og udtalelser, såfremt man i skoleåret 2021/2022 skal i 8. eller i 9. klasse.