Badminton Danmark på besøgTorsdag d. 26 januar 2018 besøgte Badminton Danmark Elitesport Aalborg ved sportschef, Jens Meibom og talentudviklingschef, Bo Ømosegaard.

Formålet med besøget var at besøge alle Elitesport Aalborgs samarbejdspartnere, hvor de involverede badmintonspillere har deres hverdag. Dette medførte et langt og tæt program arrangeret af elitekoordinator, Torben Sørensen.

Dagen startede i Gigantium, hvor Jens og Bo var omkring den fælles badmintonmorgentræning på tværs af årgange, som foregår hver tirsdag og torsdag morgen. I forlængelse heraf var de også et smut forbi den fælles fysiske morgentræning for ungdomsuddannelserne.

Herefter stod den ellers på besøg hos alle uddannelsesinstitutionerne, hvor der er badmintonspillere tilknyttet. Det hele startede på Sønderbroskolen, hvor flere spillere har sin gang i skolens Idrætsklasser. Her blev der talt om skolens og kommunens tilbud og tre badmintonspillere kiggede forbi kontoret og gav et indblik i deres hverdag i en idrætsklasse. Dernæst gik besøget forbi Handelsgymnasiet i Turøgade og Aalborghus Gymnasium & HF, hvor skolens respektive rektorer og andre involverede omkring de tilknyttede badmintonspillere var til stede.


Derefter gik turen videre til Aalborg Idrætscollge, hvor collegekoordinator, Martin Struzinski, stod for rundvisning og fremvisning af faciliteter. Dagen sluttede med bl.a. med et møde med Norjysk Elitesport, der varetager de videregående uddannelser og elitesport samt møde med morgen- og talentcentertræner, Thomas Nielsen.

En vellykket dag med en masse gode snakke om badminton og mulighederne i Nordjylland.