De Sidste forbredelser


I mandags den 17 juni sidst på eftermiddag og først på aftenen fra 16:00 - 20:00 mødte alle de nye elever der eftersommerferien skal starte på Sønderbro skolens idræstsklasser op i atletikhallen i Gigantium, på menuen var de sidste forberedelser inden skoleafslutning og ferie.

Elitesport Aalborg gennemfører i tæt samarbejde med Arkadens Idrætsklinik en række screeninger af de unge udøvere. Siden skoleåret 2016-2017 har denne fysiske screening været en fast del for alle nye udøvere og deltagelsen er obligatorisk.

Baggrunden er at vi fra Elitesport Aalborg ønsker at sikrer, at alle nye elever i Idrætsklasserne til det kommende skoleår skal deltage i en fysisk test, der gennemføres på forsvarligvis af fysioterapeuter fra Arkadens Idrætsklinik med henblik på at:

  • få en fysisk status på den enkelte udøver på nuværende tidspunkt ved indlemmelse i en Idrætsklasse

  • kunne skitsere specifikke områder, som den enkelte udøver skal være opmærksom på

  • undgå skader i videst mulige omfang

  • tilbyde træning frem mod skolestart

Disse screeninger har på ingen måde betydning for ens indlemmelse i en idræstsklasser og fungere altså alene som et fremadrettet redskab i forhold til at sikre den bedst mulige idrætslige udvikling fra start når man starter på Sønderbro skolen.
Den fysiske screening består af 10 forskellige grundlæggende øvelser, som alle blev gennemført under kyndig og grundig vejledning af fysioterapeuter fra Arkaden og deres hjælpere. 

Alle de nye elever, gennemførte uanset hvilken idrætsgren udøveren har baggrund i, de 10 forskellige øvelser, alle øvelserne er differentieret til det enkelte klassetrin. De fysiske tests vises af fysioterapeuter fra Arkadens Idrætsklinik med henblik på at få:

  • højeste faglige kvalitet

  • ensartethed i gennemførelse af de forskellige øvelser

Det er således fra Arkadens Idrætsklinik, der i praksis forestår organiseringen, afviklingen og vurderingen af de 10 tests. Alle de kommende elever kom fint gennem screeningen og der er nu en rigtig fint overblik over styrker og områder hvor der skal sættes ind.

Nu venter sommerferien, men for at eleverne ikke skal komme lige fra ferie og starte op fra nul har Elitesport Aalborg arrangeret sommerferie træning som alle har mulighed for at deltage i. Hen over sommer afvikles disse ferie-træninger i Atletikhallen i Gigantium efter følgende program

Uge 26:

  • Mandag den 24.06.19 kl. 16.00 - 17.00

  • Torsdag den 27.06.19 kl. 16.00 - 17.00

Og i de efterfølgende uger - i uge 27, 28, 31 og 32

  • Mandag kl. 08.00 - 09.30

  • Torsdag kl. 08.00 - 09.30