Elitesport Aalborg - Team Danmark - Informationsmøde - Ungdomsuddannelser 


Elitesport Aalborg har fornøjelsen, i samarbejde med Team Danmark, at informere om, at Team Danmark også i år afvikler ét af deres 6 informationsmøder om ungdomsuddannelse og elitesport i Aalborg. På grund af Covid-19 afvikles informationsmødet i år virtuelt:

Mandag den 23. november - kl. 18.30

Tilmelding til informationsmødet skal ske her via dette link:
Tilmelding til online Informationsmøde - Tryk her

På mødet bliver der informeret om:
 Team Danmarks ordninger på ungdomsuddannelserne
 Uddannelsesmuligheder i Aalborg
 Elitesport Aalborgs tilbud målrettet aldersgruppen for udøvere på ungdomsuddannelserne

Uanset om man er potentiel til en Team Danmark-godkendelse, vil vi opfordre kraftigt opfordre interesserede udøvere til deltagelse.

Der vil være repræsentanter til stede fra:
  • Aalborghus Gymnasium Team Danmark Uddannelsespartner
  • Handelsskolen - Turøgade Team Danmark Uddannelsespartner
  • Tech College og Team Danmark Uddannelsespartner
  • Aalborg Tekniske Gymnasium


Det er afgørende for Elitesport Aalborgs side at pointere, at vi samarbejder med de 4 ovenstående ungdomsuddannelsesinstitutioner, der særskilt har forpligtet sig på at understøtte udøverne i bestræbelsen på at kombinere uddannelse og eliteidræt med mulighed for morgentræning, fleksibilitet og ressourcer til at hjælpe eleverne i hverdagen.

Elitesport Aalborg har fra studieåret 2015-2016 etableret en fysisk morgentræning for udøvere på ungdomsuddannelserne med fast mulighed for deltagelse fast morgentræning i skemaet tirsdag og torsdag. Dette nu velforankrede tilbud vil også blive præsenteret i forlængelse af Team Danmarks oplæg og ikke mindst rammerne for en eventuel deltagelse.

Velmødt virtuelt Mandag den 23. november - kl. 18.30

Med venlig hilsen
Torben Sørensen Elitekoordinator Elitesport Aalborg


Foto: Team Danmark