Elitesport Aalborgs repræsentantskabsmøde 2019


Elitesport Aalborg afvikler i henhold til vedtægterne repræsentantskabsmøde med afvikling:

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 17.00 Gigantium - mødelokale 1, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø

Der er sendt invitation ud til klubber, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter pr. mail og ligeledes i henhold til vedtægterne gjort opmærksom på repræsentantskabsmødet via annonce i Nordjyske Stiftstidende. 


Hver klub inviteres med tre deltagere: 1 leder, 1 talent-/elitetræner og 1 aktiv eliteidrætsudøver over 18 år.


Dagsordenen vil være:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om status og virksomhed

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

  4. Udpegelse af repræsentanter fra:
    Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg - SIFA, Erhverv Norddanmark, Team Danmark til Elitesport Aalborgs bestyrelse - Eliterådet

  5. Ide- og udviklingsdebat

  6. Eventuelt


I forbindelse med punkt 5 har vi inviteret Ph.D. fra Aalborg Universitet  - Niels Nygaard Rossing, der via sit arbejde og forskning beskæftiger sig indgående med arbejdet med talentudvikling og Niels vil holde et oplæg på repræsentantskabsmødet.

Aalborg Kommune er eliteidrætskommune under Team Danmark. Elitesport Aalborg styrker og koordinerer indsatsen for talentudvikling  og eliteidræt i kommunen - og arbejder især med at udvikle uddannelsestilbud, boligtilbud og kurser i samarbejde med lokale eliteklubber, specialforbund og Team Danmark.

Læs vedtægterne for Elitesport Aalborg her 

Kontakt
Elitekoordinator Torben Sørensen på torben-soerensen@aalborg.dk 
eller Talentkoordinator Thomas Skifter Bertelsen på  thomas.bertelsen@aalborg.dk  
såfremt, der er spørgsmål ifm. repræsentantskabsmødet.

Vi ser frem til en god aften.