Partnerskabsaftale på plads


Torsdag d.19 april var en stor dag for Aalborg Svømmeklub og Aalborg Kommune. Der blev nemlig indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk Svømmeunion, Aalborg Svømmeklub, Elitesport Aalborg og Aalborg Kommune omkring Aalborg Svømmeklub som High Performance-miljø.

Partnerskabet skal blandt andet være med til at styrke set-uppet omkring de bedste svømmere i Aalborg, kompetenceudvikle træningsmiljøets trænere samt bidrage til udvikling af samspillet mellem træningsmiljøerne i Nordjylland om den nordjyske talentudvikling.

Lars Green Bach, sportschef i Dansk Svømmeunion udtaler:

- Aalborg Svømmeklub har gennem en årrække vist sig som et af landets stærkeste træningsmiljøer, som gentagne gange har formået at løfte svømmere til internationalt seniorniveau. Med den nye partnerskabsaftale glæder vi os til at være med til at styrke og videreudvikle træningsmiljøet i Aalborg og den nordjyske talentudvikling med en fælles ambition om at opnå en stærkere sammenhæng mellem junior og seniorsvømning på internationalt niveau i dansk svømmesport.
International high performance og talentfulde klubmiljøer er to af fire strategiske pejlemærker i vores sportslige strategi og handleplan for udvikling af dansk svømmesport. Begge områder har stor betydning for, at vi kontinuerligt kan tage kampen op med vores stærke internationale konkurrenter. Sammen med gode partnere som Aalborg Svømmeklub, Aalborg Kommune og Elitesport Aalborg, har vi nu et rigtigt godt afsæt for i fællesskab at stå bedre rustet i den konkurrence på kort såvel som på lang sigt.

I Aalborg Svømmeklub er man også henrykte over den nye aftale, som er kommet på plads, og her ser man store muligheder i at styrke samarbejdet mellem de nordjyske svømmeklubber. 

Formand i Aalborg Svømmeklub, John Larsen, fortæller:

- Jeg er glad for, at det har været muligt at lande en aftale til gavn for såvel dansk som nordjysk svømning. Med denne partnerskabsaftale er der skabt basis for at fortsætte udviklingen med svømning på højeste niveau i Aalborg Svømmeklub. Forudsætningen herfor er et godt talentudviklingsarbejde såvel i Aalborg Svømmeklub som rundt i de øvrige nordjyske klubber. I Aalborg Svømmeklub er vi gået i gang med at optimere vores talentrekruttering, og de første skridt er taget til udbygningen af samarbejdet mellem klubberne i det nordjyske. Dette samarbejde forventes udbygget henover aftaleperioden til gavn for alle i dansk svømning.

Også Aalborg Kommunes rådmand for Sundhed & Kultur, Mads Sølver Pedersen og byrådsmedlem og Elitesport Aalborgs formand, Evald Lange Rise, glæder sig over den nye partnerskabsaftale.

- Med blandt andet flere renoveringer af bassinet i Svømmeland i Nørresundby Idrætscenter har vi prioriteret svømmesporten, således der ud over den daglige træning også fremadrettet kan afvikles danske mesterskaber med videre til glæde for svømmesporten i Aalborg, fortæller Mads Sølver Pedersen.

- Med Elitesport Aalborgs tydelige fokus på talentudvikling glæder det mig, at vi med indgåelse af partnerskabsaftalen sammen med Dansk Svømmeunion, Aalborg Svømmeklub og Aalborg Kommune ud over senioreliten også får et særskilt fokus på den lokale og regionale talentudvikling, udtaler Evald Lange Rise.

Partnerskabsaftalen er fireårig og afsluttes således ved udgangen af marts 2022.
Med aftalen har Dansk Svømmeunion nu indgået i alt fem partnerskabsaftaler. Fire partnerskabsaftaler om talentudviklingsmiljøer og en aftale om high performance miljø.

Elitesport Aalborg glæder sig til samarbejdet og til at følge med i arbejdet omkring svømning i Nordjylland!

Stort tillykke til Aalborg Svømmeklub.