Repræsentantskabsmøde 2018Elitesport Aalborg afvikler i henhold til vedtægterne repræsentantskabsmøde med afvikling:

TIRSDAG DEN 19.06.18 - kl. 17.00 - Gigantium - mødelokale 1, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst

Der er sendt invitation ud til klubber, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter pr. mail og ligeledes i henhold til vedtægterne gjort opmærksom på repræsentantskabsmødet via annonce i Nordjyske Stiftstidende. 

Hver klub inviteres med tre deltagere: 1 leder, 1 talent-/elitetræner og 1 aktiv eliteidrætsudøver over 18 år.

Dagsordenen vil være:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om status og virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget.

4. Udpegelse af repræsentant fra ungdomsuddannelserne, udpegning af 
repræsentant fra de videregående uddannelser samt valg af to 
repræsentanter fra repræsentantskabet - heraf én aktiv eliteidrætsudøver over 18 år.

5. Ide- og udviklingsdebat.

6. Eventuelt.Aalborg Kommune er eliteidrætskommune under Team Danmark. 

Elitesport Aalborg styrker og koordinerer indsatsen for talentudvikling og eliteidræt i kommunen - og arbejder især med at udvikle uddannelsestilbud, boligtilbud og kurser i samarbejde med lokale eliteklubber, specialforbund og Team Danmark.

Vedtægterne for Elitesport Aalborg: 

http://www.aalborg.dk/media/2742088/elitesport-aalborg-vedtaegter.pdf

Kontakt Elitekoordinator Torben Sørensen på mail: torben-soerensen@aalborg.dk såfremt, der er spørgsmål ifm. repræsentantskabsmødet.

Vi ser frem til en god aften.