Så starter et nyt skoleår på SønderbroskolenIdag, onsdag d. 15/8-18, starter et nyt skoleår med idrætsklasserne på Sønderbroskolen, og det er som altid spændende, både for os, men endnu mere for de nye elever, forældre og lærere.

Som noget nyt vil vi i år have tre spor på 8. årgang, hvilket vidner om, at der kommer flere og flere elever til Idrætsklasserne og Elitesport Aalborg med stort potentiale indenfor deres idræt. 

Det glæder os, og det betyder selvfølgelig også, at der bliver gjort et godt stykke arbejde ude i de nordjyske idrætsforeninger.

Idrætsklasserne på Sønderbroskolen vil, i det kommende skoleår 2018/2019, rumme 150 elever fordelt på 7., 8. og 9. årgang og 17 forskellige idrætsgrene. 

Det giver en diversitet blandt eleverne, som vi tror og håber på vil gavne dem både fagligt og sportsligt.

Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår - velkommen til!