Stort fremmøde ved informationsmøde


Elitesport Aalborgs årlige informationsmåde vedr. optagelse til idrætsklasserne på Sønderbroskolen var igen i år en stor succes.

Godt og vel 200 personer mødte op for at få et større indblik i denne unikke mulighed. Unge atleter med deres forældre lyttede intenst til Sønderbroskolens skoleleder Steffen Hessellund, idrætsskolekoordinator Casper Madsen og elitekoordinator Torben Sørensen.

Skoleleder Steffen gav et indblik i hverdagen på Sønderbroskolen, og hvad det er, skolen forventer af de kommende elever på 7., 8. og 9.årgang. 

Idrætskolekoordinator Casper fortalte om selve strukturen ved idrætsklasserne - hvilket fornemt tilbud dette er. Der blev fortalt om, hvordan den enkelte atlet er i fokus, og hvordan der bliver samarbejdet mellem skole, klubtrænere og forældre. 

Der blev samtidig givet en grundig gennemgang af morgentræningsstrukturen, hvordan nogle idrætsgrene træner idrætsspecifikt og andre har fysisk træning. Som elev i en idrætsklasse på Sønderbroskolen har man morgentræning hver tirsdag og torsdag morgen. 
Afslutningsvis fortalte elitekoordinator Torben lidt omkring det videre forløb ifht. optagelse. Dette indebar f.eks. kort information om de idrætslige vurderinger, som alle atleter skal igennem og om, at der ingen garanti er for optagelse i en idrætsklasse på trods af ansøgning her til.

Er man interesseret i at vide mere om Elitesport Aalborg og idrætsklasserne på Sønderbroskolen, så kan man læse mere under 'Uddannelse'.

Ansøgningsfristen til idrætsklasserne er søndag d.21 januar 2018.