"Den fysiske morgentræning er med til at udvikle mig i mine juniorår"


Navn: Adrian Flarup Johansen
Uddannelse: Aalborg Tekniske Gymnasium

Navn: Mie Mellerup
Uddannelse: Aalborghus Gymnasium & HF

1. Hvilken idrætsgren dyrker du?

Adrian & Mie: "Roning".

2. Hvordan er det at være en del af Elitesport Aalborg? Hvordan mærker du en forskel i din hverdag?

Adrian: "Det er rigtigt godt at være en del af Elitesport Aalborg, da det giver mig mere fritid og overskud i min hverdag. Det giver mig også mulighed for at træne i andre træningsmiljøer samt træne med andre sportsfolk end de sædvanlige klubkammerater."

Mie: "Jeg nyder til fulde at være en del af Elitesport Aalborg, da Elitesport Aalborg er et professionelt og udviklingsfokuseret miljø. Igennem Elitesport Aalborg får jeg mulighed for at styrketræne i et miljø hvor trænerne har styr på hvad de laver, og har forstand på styrketræning. At være en del af Elitesport Aalborg gør, at jeg kan fokusere 100% på styrketræning til morgentræning hvor der er kvalificerede styrketrænere og ligeledes kan jeg fokusere 100% på min primær sport, når jeg er i roklubben med min rotræner. Forskellen i min hverdag ligger primært i at jeg kan have to ekstra ropas om ugen i roklubben, fordi jeg har kørt styrketræning om morgenen med Elitesport Aalborg, som ellers skulle være kørt om eftermiddagen i roklubben. Dette giver mig et overskud til min primære træning når jeg er i roklubben." 


"For roere som Adrian og Mie er støttetræning, i form af den fysiske morgentræning som Elitesport Aalborg tilbyder, af afgørende betydning." 
- Talentkoordinator, Danmarks Rocenter.

3. Hvordan er Elitesport Aalborgs model med til at hjælpe dig i din primære idrætsgren?

Adrian: Modellen giver mig mere tid til at fokusere på min primære idræt som er roning. Jeg kan nemlig takket være Elitesport Aalborg styrketræne i skoletiden om morgenen, og fokusere 100% på roningen efter skole, fremfor at skulle styrketræne nogle dage efter skole.

Mie: Jeg har igennem en længere periode med en træls ryg -og baglårsskade oplevet at trænerne har været opmærksomme på mig og hele tiden har fuldt op på mig og min skade, som gør at jeg har kunne udvikle mig selvom jeg har været påvirket af en skade.
4. Du deltager i den fysiske morgentræning i Gigantium hver tirsdag og torsdag morgen. Hvad er den med til at give af muligheder? Hvordan mærker du, at den influerer på din primære idræt?

Adrian: Det sørger for at jeg får en god og struktureret fysisk træning hver uge. Uden den fysiske morgentræning, skulle jeg selv stå for at få styrketrænet i løbet af ugen. Hvis jeg selv stod for styrketræningen ville der ikke være meget variation i øvelserne eller være en træner til at hjælpe til med træningen. Træningen bidrager med at styrke min fysik, og det gør mig til en hurtigere roer.

Mie: At jeg har kunne udvikle mig styrkemæssigt selvom jeg har haft, en for mig altoverskyggende skade, har haft en kæmpe indflydelse på min primære sport da roning kræver en hel del styrke. At jeg har kunne opnå udvikling rent styrke- og mobilitet mæssigt, selvom jeg har været skadet, har gjort at jeg har kunnet fortsætte med roning, næsten uden problemer til trods for en skade.

5. Hvilken betydning tror du, at det at være en del af Elitesport Aalborgs model og den fælles fysiske morgentræning har på din fremtidige idrætskarriere?

Adrian: Træningen vil helt klart øge min motivation for at fortsætte den hårde træning, ved at blive udfordret på ugeligt basis og have det gode træningsmiljø. Det vil også helt klart gøre mig til en endnu bedre og hurtigere roer på sigt.

Mie: Den fælles fysiske morgentræning er med til at udvikle mig i mine juniorår, som vil betyde at jeg har gode forudsætninger for at blive en god seniorroer. Jeg tror at den styrke jeg bygger op lige nu er med til at udvikle mig som roer generelt, da styrke er en stor del af det at være roer. Som roer topper man først i 25-30 års alderen, men til den tid vil den styrke jeg bygger på nu bestemt være en fordel, da mine juniorår kan have en stor betydning for min udvikling som seniorroer.

Andreas Tranberg Andreasen, Talentkoordinator ved Danmarks Rocenter fortæller:

"For roere som Adrian og Mie er støttetræning, i form af den fysiske morgentræning som Elitesport Aalborg tilbyder, af afgørende betydning. Morgentræningens præstationsfremmende effekt efterspørges i høj grad i rosporten med et arbejdskrav, som er både styrke- og udholdenhedsorienteret.
Desuden er roning en gentagelsessport, og vi håber at den fysiske morgentræning er med til at nedsætte risikoen for skader, idet Adrian og Mie får hjælp til kvalificeret og specifik hjælp til at få trænet de dele af deres bevægeapparat, som ikke bliver trænet i den primære træning på vand og i ergometer."